Tekst:            Roeleke Steentjes ter Stege, docente biologie en vrijwilligster bij de Stichting Hofvogels

De Stichting Hofvogels organiseert samen met Roeleke Steentjes ter Stege begin 2019 een workshop met als titel: Nut en noodzaak van zoogdieren in onze natuur’

Waarom een zoogdierworkshop bij een vogelwerkgroep?

Mensen die actief zijn binnen natuurbeschermingsorganisaties komen veel in het veld. In het veld leven niet alleen vogels ook andere organismen zoals zoogdieren. Voedsel van roofvogels en uilen bestaat voor een groot deel uit zoogdieren. Daarnaast worden vogels ook wel gepakt door zoogdieren. Verder is het natuurlijk leuk om sporen van zoogdieren te kunnen herkennen en daarbij denk ik aan voetsporen, vraatsporen en andere leefsporen. Ik hoop ook wat vooroordelen weg te kunnen nemen waar sommige zoogdieren hun leven lang mee te kampen hebben. Kortom er komen vele aspecten uit het leven van zoogdieren aan bod.

Wat weten we nu eigenlijk over het leven van zoogdieren?

De workshop gaat nader in op de vraag ‘wat we eigenlijk weten van zoogdieren’ Om daar achter te komen gaan we tijdens de workshop op zoek naar antwoorden. Met behulp van reeds aanwezige kennis, het aanwezige materiaal en de gegeven informatie kunnen we antwoorden vinden op de vele vragen die er over dit onderwerp zijn. Met als belangrijkste leidraad: In de natuur heeft alles een functie. Geen kleur, vorm of geur is zomaar ontstaan. Morfologie en gedrag van ieder dier is het resultaat van miljoenen jaren ontwikkeling en aanpassing.

De workshop 

De workshop bestaat uit 10 onderdelen. Na een korte uitleg gaan de deelnemers in groepjes van ongeveer 3 personen alle onderdelen langs. De deelnemers krijgen per groepje een invulformulier. Hierop hoeven alleen maar cijfers ingevuld te worden.Bij ieder onderwerp wordt uitgegaan van vijf verschillende zoogdiersoorten. Deze zoogdieren hebben de letters a t/m e. Erbij liggen telkens 6 teksten of materialen die van toepassing zijn op de verschillende soorten één is een nepper. De deelnemers hoeven alleen de tekst of het materiaal te zoeken waarvan zij denken dat het bij de verschillende zoogdieren hoort. De teksten en het materiaal zijn voorzien van nummers. Op het invulformulier hoeft alleen het nummer ingevuld te worden waarvan men denkt dat het bij een bepaald zoogdier hoort. Na een korte inleiding gaan de deelnemers zelf aan de slag. Dit duurt ongeveer 1 ½ uur. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • 1 Voetsporen
  • 2 Biotoop
  • 3 Voortplanting
  • 4 Anatomie
  • 5 Schedels
  • 6 Voedsel
  • 7 Vraatsporen
  • 8 Aanpassingen
  • 9 Wie ben ik?
  • 10 Onbekende bijzonderheden.

Roeleke is docente biologie en jarenlang actief geweest binnen verschillende natuurorganisaties. Roeleke studeerde met succes op het onderwerp af in opdracht van de Zoogdierenwerkgroep Overijssel af.Met de workshop hoopt Roeleke deelnemers enthousiast te krijgen voor zoogdieren en de eventuele opgedane kennis te gebruiken om meer waarnemingen door te geven. Belangstellenden voor de workshop kunnen zich via secretariaat@hofvogels.nl opgeven. Bij voldoende deelname worden deelnemers persoonlijk uitgenodigd. De workshop is gratis en zal medio januari 2019 worden georganiseerd.