Donderdag 24 januari namen circa 20 genodigden deel aan de door Roeleke Steentjes verzorgde workshop zoogdieren.  De workshop had tot doel de deelnemers te betrekken bij het wel en wee van de in ons land levende zoogdieren. Kortom enthousiasme kweken voor en hopen dat men met andere ogen naar zoogdieren gaat kijken. Aan de hand van een aantal thema’s als ‘voetsporen, biotoop, voortplanting, schedels, anatomie, voedsel en vraatsporen moesten de deelnemers steeds per thema 5 vragen beantwoorden of aan de hand van 5 kaartjes met zoogdieren het bijpassende verhaaltje koppelen aan één van de zoogdieren. Een en ander leverde een levende discussie op tussen de verschillende teams.

 

 

Roeleke Steentjes is leraar biologie en ontwikkelde de workshop in 2006 als afstudeeropdracht voor haar opleiding. Haar ervaring was, dat mensen over het algemeen weinig weten over onze inlandse zoogdieren. Haar doel was dan ook om zoogdieren meer onder de aandacht te brengen. Een geslaagde avond, die erg boeiend door Roeleke vorm werd  gegeven en bij de deelnemers het enthousiasme voor zoogdieren deed groeien.

Afsluitend werd er nog tot laat in de avond gediscussieerd onder het genot van een door onze voorzitter aangebonden drankje..