Onlangs namen de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels, IVN Diepenheim/Markelo, de Heeckerenschool Goor en medewerkers van het Landschap Overijssel en de gemeente Hof van Twente deel aan een door het Landschap Overijssel gepresenteerde workshop ‘Steenuil vriendelijk inrichten erf’. De workshop is één van de eerste activiteiten uit het door de gemeente Hof van Twente geïnitieerde vierjarig adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’.

Tijdens de workshop ging Mark Zekhuis, ecoloog bij het Landschap Overijssel, in op alle wetenswaardigheden over de steenuil, die van belang zijn om deze bedreigde uilensoort weer meer prominent te2017-01-11 20.35.22rug te brengen op de erven en in het landschap van de gemeente Hof van Twente. Thema,s als ‘waar komt hij van oorsprong vandaan’, ‘welke keuzes maakt hij op zoek naar een geschikt territorium en waaraan dient een dergelijk territorium dan te voldoen’ en ‘welke bedreigingen komt hij tegen’ werden uitvoering behandeld. De workshop krijgt op 21 januari een vervolg. Dan worden twee erven in Stokkum en Markelo bezocht en gescand op ‘steenuil vriendelijkheid’. Een groentetuintje, opslag van hout, aanwezigheid van schapen, paarden, kippen, een mestvaaltje, fruit- en knotbomen zijn bijvoorbeeld belangrijke elementen die muizen en insecten aantrekken en een belangrijke voedselbron zijn voor de steenuil. Maar ook kan het maaien van gras, het aanplanten van bloemenperken en aanleggen van een houtwal of houtsingel al een belangrijk verschil uitmaken.

 

In ‘Hof voor de steenuil’ werken eerder genoemde partijen samen om de steenuil meer prominent terug te brengen op de erven en in het landschap van deze gemeente. Hierbij staat het belang van biodiversiteit en landschap voorop. De steenuil wordt gezien als ambassadeur van een gevarieerde en rijke biodiversiteit. In een steenuil territorium dient niet alleen voldoende voedsel aanwezig te zijn, maar ook ook voldoende veilige schuil- en broedplaatsen. Kenmerkend voor de kleinschalige open landschappen met een rijk en gevarieerd aanbod aan bloemen, planten, vogels en insecten. Schaalvergrotingen, vergaande mechanisering in de landbouw en stedelijke ontwikkelingen hebben echter het aantal geschikte territoria voor de steenuil in de loop van de jaren aangetast met als gevolg dat de steenuil momenteel op de rode lijst van bedreigde vogels staat. Door te investeren in landschap en erf willen de samenwerkende partijen samen met buurtschappen, erfbewoners, het bedrijfsleven en andere inwoners uit de Hof van Twente deze neerwaartse spiraal doorbreken.

Leuke bijkomstigheid was dat de voorzitter van de Stichting Hofvogels de workshop via een snelle internetverbinding volgde. Hij verbleef op dat moment in het buitenland.