HofPower verlootte dit schooljaar 5  techniekworkshops `nestkastjes timmeren’.  21 groepen gaven zich op voor de verloting in september 2021. Juf Susan van de Petrusschool in Hengevelde was 1 van de gelukkige winnaars van deze techniekworkshop voor haar groep 8. Ze regelde 2 handige hulpopa’s en een super handige hulpmoeder. Na een uitleg van gastdocent Ina van de Riet over het belang van nestkastjes en nog belangrijker veel struiken, heggen, bloeiende planten en grote bomen, gingen de kinderen in tweetallen aan de slag.

Er is een voorbeeldhuisje, maar de klas van Juf Susan keek er niet naar om. De vogelwerkgroep Nivon Goor o.l.v. Henri Bouwmeester, tevens bestuurslid van de Stichting Hofvogels (www.hofvogels.nl) had voor alle kinderen een pakket samengesteld met verschillende spijkers, schroeven en 7 plankjes.

`De handleiding, stap voor stap werkwijze heb ik bewust weggelaten’ aldus Ina van de Riet. Ik ben benieuwd of kinderen zelf logisch na kunnen denken en zelf ontdekken hoe ze het best aan de slag kunnen gaan. Dat werkte super met deze groep 8. Binnen anderhalf uur waren er 29 huisjes klaar. De huisjes worden o.l.v. Juf Susan nog `gepimpt’ Hiervoor maken alle kinderen een eigen plannetje.

HofPower is benieuwd naar het eindresultaat. Deze workshop word ook nog gegeven aan groep 6/7/8 van de Brookschole, Groep 6/7/8 van OBS Azelo, Groep 6/7/8 van OBS Stokkum en groep 7/8 van ODS `t Gijmink in Goor. Wil je meer weten over HofPower? Kijk dan op de website:  https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/hofpower/over-hofpower