Woensdag 7 maart namen circa 25 enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Hofvogels deel aan een door de Stichting samen met SOVON en STONE georganiseerde workshop ‘Inventarisatie Territoria Steenuilen’. De workshop werd georganiseerd om de vrijwilligers van de Stichting te informeren over nut en noodzaak van dergelijke inventarisaties, die tot doel hebben de ontwikkelingen van steenuilenpopulaties binnen een aantal geselecteerde gebieden over meerdere jaren te volgen. Groei of afname van de populatie is indicatief voor de kwaliteit van het omliggende landschap en de biodiversiteit.

De inventarisaties vinden plaats volgens de methodiek van de BroedvogelMonitorProcedure. In de geselecteerde gebieden worden zogenaamde scanlocaties vastgesteld, waar gedurende een vastgestelde periode in maart gedurende drie momenten wordt geïnventariseerd.  De inventarisaties vinden plaats met behulp van de territoriumroep van de Steenuil.

 

Steenuilen expert Ronald van Harxen van de landelijke steenuilenorganisatie STONE en Albert de Jong van SOVON begeleidden de workshop met een interessante uitleg over de Steenuil en het belang deze soort te ondersteunen en te beschermen. De inventarisaties gaan in verschillende gebieden plaats vinden.