Medio februari starten vrijwilligers van de Stichting Hofvogels met de zogenaamde wintertellingen. Kasthouders van een steenuilenkast kunnen in die periode een bezoek van enkele van onze vrijwilligers verwachten voor een controle van hun nestkast. Van steenuilen is het bekend, dat zij trouw zijn aan een éénmaal gekozen erf en overwinteren in de nestkast. Een kansrijke periode, waarin een voltallige broedpaar (man en vrouw) in de nestkast kan worden aangetroffen. De vrijwilligers controleren de in de nestkast verblijvende adulte steenuilen op aanwezigheid en op ringgegevens.

De aanwezigheid van een broedpaar verschaft ons niet alleen inzicht in de levensduur van de geringde steenuilen, maar verschaft ook inzicht in de conditie van de aangetroffen steenuilen, de kwaliteit (biodiversiteit) van het territorium en is ten slotte indicatief voor een succesvol aanstaand broedseizoen. Niet geringde adulte steenuilen worden alsnog geringd door één van onze ringers en de ringgegevens worden door deze geregistreerd in een landelijke DBase.