Vanaf 10 februari bezoeken vrijwilligers van Hofvogels weer steenuilenkasten in de Hof van Twente. Niet om te kijken of er gebroed wordt of om jongen te ringen, dat speelt pas in mei en juni. Het gaat nu om de volwassen uiltjes die in de nestkasten overwinteren. Het is niet alleen de bedoeling om de ringgegevens van de aanwezige steenuilen te verzamelen. Ook willen de vrijwilligers kenmerken als gewicht, vleugellengte en algehele conditie van de uilen verzamelen. Trouwens: Niet geringde uilen krijgen alsnog een ring.

hofvogels_steenuiltjes_kast

De verzamelde gegevens leveren belangrijke informatie op over de populatie steenuilen in onze gemeente. Het geeft duidelijkheid over de overleving van de volwassen vogels en de jaarlijkse aanwas met jonge vogels. Zo weten we, dat sommige steenuilen in de Hof van Twente al meer dan 10 jaar oud zijn en al die tijd op het zelfde erf leven en broeden.

 

Dat zegt veel over de kwaliteit van het landschap, beschikbare voedsel en leefomgeving van onze uilen. Op andere plekken, waar uilen niet oud worden, kan misschien meer worden gedaan aan het verbeteren van de kwaliteit van die omgeving, zodat de biodiversiteit groter wordt. Het project wordt ieder jaar landelijk uitgevoerd en geeft dus ook informatie over de steenuilen in heel Nederland. Zo’n onderzoek naar volwassen vogels kan lang niet bij alle vogelsoorten. Van steenuilen weten we dat ze in februari vaak al op hun aanstaande broedplekken zitten en dat ze niet verstoord worden door de controle. De vrijwilligers overleggen eerst met de erfbewoners over het bezoek. Alleen de nestkasten waar vorig jaar in gebroed is worden gecontroleerd.