Zondag 22 oktober om 14.00 uur bezoekt wethouder Wim Meulenkamp uit de gemeente Hof van Twente de laatste ‘Doe Middag’ van kinderboerderij ‘Het Kukelnest’ te Goor. Deze middag staat geheel in het teken van de Steenuil en de successen van het adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’. De wethouder markeert tijdens zijn bezoek deze successen door enkele informatieborden over de steenuil en een schilderij van Lies de Vries te openen en het belang van de steenuil in relatie met natuur, landschap en biodiversiteit aan te geven.

De Steenuil werd onder de naam ‘Hof voor de Steenuil’ begin dit jaar door de gemeente Hof van Twente geadopteerd. Partijen als de Stichting Hofvogels, Landschap Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo, de basisscholen en ‘Het Kukelnest’ werkten sindsdien nauw met elkaar samen om de steenuil meer zichtbaar in de Hof van Twente terug te krijgen. En met succes blijkt uit de verrassende broedresultaten van dit jaar, waarin maar liefst 200 jonge steenuilen werden geboren. Een stijging van meer dan 5% t.o.v het vorige jaar.

Hof voor de Steenuil krijgt bij kinderboerderij ‘Het Kukelnest’ meer en meer een gezicht. Niet alleen zijn kenmerkende en voor de steenuil belangrijke landschapselementen rond de kinderboerderij aanwezig, zoals knotbomen, een bijenstal, een kikkerpoel, en weilandjes met schapen, paardjes en dergelijke. Deze staan garant voor een rijk en divers voedselaanbod van insecten en muizen. Ook is er een uilenkast te bewonderen en niet te vergeten een zogenaamde muizenruiter.

De samenwerkende partijen zullen zich de komende jaren blijvend inzetten voor de terugkeer van de steenuil in onze gemeente. Meer zichtbaarheid betekent een verbetering van de biodiversiteit en dus van onze eigen leefomgeving. Kenmerkende activiteiten zijn de komende jaren vooral gericht op de workshops die aan basisscholen worden aangeboden met inzet van de leskist. Maar ook wordt meer en meer met behulp van erfadviezen gekeken of erven voldoende steenuilvriendelijk ingericht zijn of voor verbetering vatbaar zijn. Erfbewoners die genegen zijn om aanpassingen te doen kunnen  rekenen op financiële en/of materiele ondersteuning.

De organisatie hoopt a.s zondag op een druk bezochte ‘Doe Middag’. De kinderboerderij is te vinden aan de Lintelerweg 4 in Goor. De middag duurt tot 16.00 uur.