Als het voorjaar in het land is worden de vrijwilligers van de Weidevogelgroep Hof van Twente weer wakker. De winterslaap is voorbij en er moet gezocht worden! We houden al meer dan 25 jaar tellingen van de stand van de weidevogels  in de gemeente Hof van Twente bij. Naast de Kievit en de Grutto worden ook de Wulp, de Tureluur en Scholekster geteld.

Landelijk zien we een behoorlijke achteruit gang van de verschillende soorten. En dat stopt dit jaar niet: de berichten van de verschillende vrijwilligers zijn niet eenduidig, maar er zijn nogal wat verontrustende meldingen. Op plaatsen waar vorig jaar nog flinke aantallen vogels waren zijn er dit jaar flink minder. Meestal herstellen de populaties zich  op termijn weer iets als de mais gepoot is, maar dat valt dit jaar tot nu toe ook tegen.

Wat zijn oorzaken:

Wat meespeelt zijn natuurlijk de uitzonderlijke weersomstandigheden. Het is erg koud geweest in de beginperiode dat de vogels begonnen te leggen. Er waren situaties dat vogels wel terug kwamen na de winter, maar in de koudeperiode die volgde verdwenen verschillende paartjes naar elders. En de kuikens die wel al vroeg uit het ei kropen, konden door de kou vrijwel geen insecten vinden: resultaat veel dode kuikens. Als positief punt van dit voorjaar moet genoemd worden dat van de vroege nesten er relatief veel uit gekomen zijn. Maar het vervolg was dus niet altijd positief.

Kunnen we er iets aan doen? 

Om de weidevogels een goede start van het broedseizoen te geven is het zaak dat ze een goede voedselbasis hebben: ze moeten goed kunnen opvetten! Vernatting en/of het realiseren van “plas-dras” gebieden zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Die gebieden zijn belangrijk voor de ouders bij het begin van het broedseizoen, maar ook belangrijk als de kuikens uit het ei gekropen zijn.Vanuit de weidevogelgroep zijn we nu aan het inventariseren waar potentiële plas-dras gebieden liggen en daar op inzetten om ze verder in te richten.

Bestrijden van predatie 

Maar het beschermen van de weidevogels tegen de “vijanden” zoals de vos, de marter, kraaien, meeuwen en ooievaars hoort er ook bij! In sommige gebieden is de invloed van predatie zo groot dat soms nog geen 10% van de jongen groot en vliegvlug worden. Als dat een aantal jaren doorgaat, is de populatie op zo’n locatie letterlijk ten dode opgeschreven!

Maatregelen voor weidevogels 

Het meest eenvoudige is gewoon rekening houden met elkaar. Beschermen van de nesten en tijdstippen van bemesten, maaien en oogsten meer afstemmen op de weidevogels. Daarnaast zorgen meer gevarieerde graslanden en een vruchtbare bodem er voor dat er meer voedsel beschikbaar is. Vooral die vruchtbare bodem is ook voor de boer zelf interessant. Het streven is om in overleg met gemeente en de provincie reële vergoedingen mogelijk te maken.

Hoe wordt dit seizoen uiteindelijk? 

De start van dit broedseizoen is nog niet zo hoopvol geweest. Hopelijk gaat het in het laatste deel van het broedseizoen beter!