Bij regulier beheerd grasland wordt het gras tijdens de broedtijd van de weidevogels één of meerdere keren gemaaid. Om de vogels te sparen kan de boer het stukje gras met het nest overslaan.

Na het maaien blijven er plukje grasland over

Vrijwilligers spannen zich in om van tevoren de nesten te markeren door een aantal meters aan beide zijden een stokje in de grond te prikken. De verhalen gaan rond dat predatoren (vossen, marters, kraaien worden veel genoemd, maar er zijn veel meer dieren die eieren en/of jonge vogels lusten, zoals egels en ooievaars) deze eilandjes afgaan, omdat ze heel snel doorhebben dat daar wat te halen valt. Bovendien is dat hogere gras ook voor hen een plekje om te schuilen. Als ze dat doen komen ze een nest tegen en soms ook de broedende vogel.

In het hogere gras op de foto vond ik op 11 mei een dode wulp met twee leeg gegeten eieren

 

De vogel is dankzij @Silvia Meijran opgestuurd om te onderzoeken op vogelgriep. Dat onderzoek heeft echter geen resultaat opgeleverd (noch positief noch negatief). Het dier bleek ook een beetwond in de nek te hebben (foto Silvia). Het meest aannemelijk is dus dat de moederwulp inderdaad is verrast door een roofdier, waarschijnlijk een bunzing of steenmarter, die hier allebei voorkomen. Nadat de wulp gedood is, heeft de ‘marter’ de twee eieren leeg gegeten.

 

Het zijn grote eieren. Het is dus voorstelbaar dat de ‘marter’ met twee stuks wel vol zat en de moeder wulp heeft laten liggen. Dit lijkt het verhaal te bevestigen dat de kans voor broedsels van weidevogels zeer gering is, ook al worden de nesten bij het hooien gespaard. Erg jammer. De vogels moeten het dus echt hebben van grote oppervlakten waar laat gemaaid wordt (en dus weinig mest, omdat anders het gras te snel te lang wordt en gemaaid moet worden).

Nesten die gespaard worden in bouwland (meestal mais) bij onkruidbestrijding e.d., kunnen het wel redden, want daar wordt geen situatie gecreëerd die roofdieren zullen opvallen.

Menno Huge; Kasthouder en vrijwilliger Stichting Hofvogels