Weidevogels als de gruttokievitscholekster en veldleeuwerik hollen al tientallen jaren in aantal achteruit. Een recente studie van het CBS toont aan dat Nederland op het gebied van natuur ernstig tekort schiet. De verwachting is dat met de huidige maatregelen er op termijn nog slechts zo’n 1.500 paar grutto’s over blijven. Ter vergelijking: in de jaren tachtig leefden er rudsc_1963im 100.000 paar Grutto’s in ons land, vandaag de dag minder dan 30.000 paar. Een aantal dat dus elk jaar afneemt.

In de Hof van Twente worden de boeren in hun zorg voor de weidevogels ondersteund door 21 vrijwilligers. Deze zijn verenigd in de Stichting Weidevogels Hof van Twente. Een Stichting die in 2003 werd opgericht door wijlen Jan Koenderink en door Johan Wolbers, beiden uit Hengevelde. De huidige coördinatie wordt gedaan door Fedde de Jong (fedde.egbert@gmail.com) uit Goor. Enkele jaren geleden heeft de Stichting zich aangesloten bij de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark (www.hooltwark.nl).

 

 

 

De vrijwilligers, die verspreid over de gemeente een eigen gebied beheren, markeren de weidevogelnesten met bamboestokken en plaatsen de nesten op akkers soms in speciale nestmandjes. Ze trachten, in goed overleg met de boeren, te bevorderen dat zoveel mogelijk legsels uitkomen en dat de jonge weidevogels de eerste moeilijke weken,p1020241 waarin ze nog niet vliegvlug zijn, kunnen overleven. Op verschillende plaatsen zijn bij weilanden en akkers bordjes geplaatst met “Particulier Weidevogelbeheer”. Deze zijn beschikbaar gesteld door ANV Hooltwark.

In 2016 betrof het aantal gevonden en gemarkeerde nesten: 310x Kievit, 18x Wulp, 18x Scholekster, 10x Grutto en 1x Tureluur. Door de hedendaagse biotoop en de talrijke predatoren worden er slechts weinig jonge weidevogels vliegvlug, waardoor het aantal weidevogels, ook landelijk, daalt. Ondanks dat gegeven blijven boeren en vrijwilligers met veel inzet de weidevogels beschermen.