Gijs van Heuven is blij dat hij kan bijdragen aan de biodiversiteit in de Hof van Twente. Met zijn hoogwerker van Arbor boomverzorging bevestigde hij op zijn vrije zaterdagmiddag gierzwaluwkasten in Delden. Dit was mogelijk omdat Stichting Wonen Delden daarvoor toestemming gaf. De Groene Loper waardeert deze samenwerking enorm.

Vorig jaar reageerden een aantal inwoners uit Delden op een verzoek in deze krant, zij meldden dat er gierzwaluwen voorkomen in hun wijk of buurt. In de Talingstraat waren nesten van gierzwaluwen verdwenen door renovatie van de woningen, en werden de vogels minder gesignaleerd. De trekvogels komen zeer binnenkort terug uit Afrika en we hopen dat ze de Talingstraat en de Rembrandstraat weer weten te vinden, want ook daar zijn kasten aan een woning bevestigd.

Gierzwaluwliefhebber Han Drost vroeg een voucher aan bij de Groene Loper Hof van Twente.  Hij maakt zich zorgen over de afname van het aantal broedparen in de Hof. De vogelwerkgroep maakte, met behulp van de vouchter, twintig nestkasten die nu in Delden en straks ook in Goor een plek krijgen. Vorig jaar werden de gierzwaluwen door een enthousiaste groep gemonitord. Ook in Markelo en Diepenheim werden gierzwaluwen gespot, maar de locaties in Delden en Goor worden op dit moment door de werkgroep kansrijker ingeschat.

De gierzwaluw is een echte stadsvogel, die vroeger leefde in spleten en kieren bijvoorbeeld onder dakpannen. Maar door onze nieuwe isolatievoorschriften en renovaties of afbraak van oude gebouwen, verdwijnen deze nestplekken. Gierzwaluwen horen in het bebouwde gebied thuis, zijn daarin een graadmeter voor de biodiversiteit.

 

 

 

 

 

Meer informatie over de gierzwaluw op 27 mei vanaf 19:00 uur in de Talingstraat in Delden of via info@groeneloperhofvantwente.nl. De gierzwaluwwerkgroep zal dan in samenwerking met De Groene Loper aanwezig zijn voor een toelichting.