Traditiegetrouw kwamen alle vrijwilligers van de stichting Hofvogels deze week weer bij elkaar voor de  voorjaarsvergadering. Daar naast alle oud gedienden ook alle nieuwe vrijwilligers waren uitgenodigd, was het met circa 45 mannen en vrouwen even zoeken naar een beschikbare stoel of kruk. Toen iedereen uiteindelijk zijn plaatsje had gevonden en aan de koffie en thee zat opende voorzitter Frans Kruse de bijeenkomst. Frans sorteerde hierbij alvast voor op het toekomstige programma van Hofvogels. Welke nieuwe vogelsoorten en activiteiten staan er op de agenda en wie van de nieuwe vrijwilligers willen zich hiervoor gaan inzetten?   

Begin dit jaar werd het nieuwe activiteitenplan voor de komende vijf jaar vastgesteld en aangenomen door het bestuur van Hofvogels. De inzet voor de kerk- en steenuil blijft onverminderd groot, gezien de relatie die beide soorten hebben met kwaliteit van de biodiversiteit. Dit behoeft echter wel extra bemensing om de controlegroepen te versterken. Controlegroepen die jaarlijks meerdere keren de circa 450 erven bezoeken waar een nestkast is geplaatst. Daarnaast hebben de huis- en boerenzwaluw de komende jaren extra aandacht nodig evenals de torenvalken. Soorten die het momenteel extra moeilijk hebben en een steuntje in de rug van onze vrijwilligers kunnen gebruiken. Ook zal er aandacht zijn voor de gierzwaluw. Deze soort houdt zich vooral op binnen het meer stedelijke gebied.  

Eén belangrijke activiteit om de soorten in stand te houden is het plaatsen van nestkasten. Traditiegetrouwe en natuurlijke nestgelegenheden verdwijnen in toenemende mate met negatieve gevolgen voor het instant houden van de populaties. Een klus die geklaard wordt door de timmerwerkgroep ‘Kast’n Keals’ van Hofvogels. Dat deze ploeg meer kan dan alleen timmeren bleek wel uit de uitgebreide presentatie van hun werkzaamheden. Ontroerend was de aandacht die aan de vorig jaar overleden Tonnie Blanken werd besteed.

Na de pauze ging steenuilen specialist Ronald van Harxen uit Winterswijk op humoristische wijze in op alles wat met de steenuil te maken heeft. Deze van oorsprong holenbroeder doet het met name op onze zandgronden goed. Vooral ook als gevolg van de inzet van werkgroepen als de onze. Ook hier bleek weer dat ook steenuilen soms menselijk gedrag vertonen en eenmaal een partner gevonden hebben dit partnerschap hoog in het vaandel hebben staan. Al hoewel??

Tijdens het informele deel aan het einde van de avond werden er onder het genot van een drankje en een hapje meerdere contacten gelegd en afspraken gemaakt om de gevraagde functies in te vullen.  Uiteindelijk deden de laatsten omstreeks 23.00 uur de deur op slot en konden we terug kijken op een geslaagde bijeenkomst.