Het broedseizoen van steen- en kerkuil nadert langzaam maar zeker zijn einde. Een seizoen van uitersten. Door de weersomstandigheden in het vroege voorjaar, waaronder een korte heftige vorstperiode, een storm en veel regen, startte het broedseizoen laat. In mei en juni broedde de steenuil volop en overvloedig, maar bleef de kerkuil in alles achter. Gaandeweg ontstond een beeld dat broedsels mislukten, eieren niet of slechts gedeeltelijk uitkwamen en pullen ondervoed geraakten en uiteindelijk stierven. Gelukkig niet in de gehele gemeente Hof van Twente maar in bepaalde gedeelten van de gemeente.

In deze delen zien we een gebrek aan voedsel. De jonge uilen die geringd worden zijn in gewicht veelal ver onder de maat en broedsels krimpen van de ene op de andere dag in als gevolg van sterfte. In deze delen van de gemeente is niet alleen een tekort aan muizen. Ook zijn alternatie voedselbronnen als regenwormen niet of onvoldoende voorhanden. Door de langdurige droogte verblijven deze dieper in de grond en zijn niet bereikbaar voor de jagende uilen.

Bijvoeren met muizen of eendagskuikens is in dat soort situaties is een goed alternatief om de jonge uilen door deze moeilijke periode heen te helpen.