De gierzwaluw heeft het moeilijk in onze gemeente. Gierzwaluwen horen in het bebouwde gebied thuis, maar hebben het moeilijk omdat veel oude en geschikte nestplekken verdwijnen. Ook wordt in nieuwbouw (nog) onvoldoende rekening wordt gehouden met de nestgelegenheid voor de gierzwaluw. Door nieuwbouw en perfect geïsoleerde huizen verdwijnen de kieren en gaten, waarin ze zo graag hun nest bouwen. Verschillende gemeentes, waaronder Neede, plaatsten daarom met succes een zogenaamde zwaluwentil. Een til waarin de gierzwaluw een geschikte plek vindt om te kunnen broeden. Het belang om te investeren in broedgelegenheid voor de gierzwaluw is groot. Hij is een belangrijke vogel voor behoud van de biodiversiteit in dorpen en steden en vangt al vliegend veel insecten zoals muggen en vliegen,.

Als burgerinitiatief zocht een gierzwaluwenliefhebber contact met De Groene Loper Hof van Twente, met het idee om in elke kern in de Hof van Twente een dergelijke broedplek voor gierzwaluwen te realiseren. Weet u een geschikte locatie in uw buurt laat het weten en stuur uw reactie naar: drost9@xs4all.nl. De geschikte locatie bestaat uit een open ruimte met voor een til een vrije aanvliegroute, of voor ‘losse kasten’ een vrije gevel met een minimale hoogte van 10 m. In overleg met de Stichting Hofvogels zal de definitieve keus voor de locatie per kern gemaakt worden.  Zo is in het voorjaar van 2020 de Gierzwaluw weer welkom in alle kernen en leveren we samen een bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit in onze mooie Hof van Twente.