Mijn persoonlijke ervaring tijdens inventarisaties huiszwaluwen

Stichting Hofvogels startte onlangs met het inventariseren van kolonies huis- en boerenzwaluwen in de Hof van Twente. Beide soorten hebben het momenteel moeilijk om zich staande te houden en verdienen extra aandacht. Halverwege juni is de werkgroep huis- en boerenzwaluwen van de stichting Hofvogels gestart met inventarisaties op veertig erven, waar één of beide soorten aanwezig zouden zijn. Erfbewoners hadden dit in eerdere instantie gemeld. We hebben zeer mooie en grote kolonies mogen tellen Wat opviel is dat sommige jongen al waren uitgevlogen, terwijl wij al een week vroeger waren gestart met tellen. Mogelijk starten de zwaluwen steeds vroeger met broeden. De eerste indruk is dat veel nesten bezet zijn, wat betekent dat de zwaluwen de reis naar en van Afrika goed hebben doorstaan. Maar het is een eerste indruk.

 

 

 

 

 

 

Ook kwam ik bij een kolonie waar een huiszwaluw dood aan het nest bungelde; een uitermate triest gezicht. Het koste moeite de vogel los te krijgen omdat om zijn nek een strootje of lange grasspriet was gedraaid. Waarschijnlijk is deze adulte vogel bij het verlaten of invliegen van het nest hierin verstrikt geraakt en een nare dood gestorven. Wat er van dit broedsel is geworden weet ik niet, laten we er het beste van hopen. Voor mij was dit incident een eerste keer.  Maar meer deskundige Peter van den Akker gaf aan dat hij wel eens een zwaluw had gevonden, die met zijn vleugel tussen de muur en het nest vast was komen te zitten met alle gevolgen van dien.

Nu het zo aanhoudend warm is en de zwaluwen voldoende moeten drinken is een klein plasje water op het erf of in het weiland niet alleen noodzaak. Ook voorkomt dat een dergelijk klein plasje voorkomt dat zwaluwen in volle emmers of drinkbakken vallen en verdrinken.

Frans Kruse. Voorzitter Stichting Hofvogels