Han Brinkcate van de dierenambulance Hof van Twente trof vrijdag 20 oktober deze doorweekte sperwer aan in de Marijkestraat te Delden. De sperwer zat daar volgens vogelkenner Hcid_9b3e4505-4b2a-4052-92b0-6f47818db660an op een stenen muurtje en was zichtbaar uitgeput en verkleumd als gevolg van de hevige regenval van die ochtend.

Sperwers hebben, net als andere roofvogels, tijdens het jagen veel last van harde regens. Aanhoudende regenbuien doorweken uiteindelijk het verenpak van roofvogels en maakt het verenpak zwaar. Hierdoor worden dergelijke doorweekte roofvogels steeds langzamer en minder behendig om succesvol te kunnen jagen en wordt veel nodeloze energie verspilt. Duurt de zware regenval te lang, dan kunnen roofvogels uiteindelijk zelfs flink verzwakken en zelf prooidier worden van een andere predator. Ook andere gevaren liggen op de loer. Denk daarbij aan onderkoeling, longontsteking en uithongering met uiteindelijk in alle gevallen een desastreus einde voor de vogel.

 

 

 

 

Volgens Han zullen de extreme regenbuien van tegenwoordig als gevolg van de toenemende opwarming van de aarde in de toekomst een toenemende probleem voor veel vogels worden en vele slachtoffers eisen. Niet alleen oudere vogels, maar vooral ook de jongen van bodembroeders zullen het in de toekomst moeilijk tot zeer moeilijk krijgen. Onderkoeling en zelfs verdrinking liggen op de loer en prooidieren als muizen, die vooral door de torenvalk en buizerd worden gevangen, worden zeldzamer als gevolg van verdrinking en onderkoeling.

Vrijwilligers van de dierenambulance Hof van Twente hebben zich ontfermd over de verkleumde sperwer en een goed onderkomen voor hem gevonden. De sperwer zal na te zijn uitgerust weer vrij worden gelaten