P1020002Met het maken en plaatsen van nestkasten voor de steen- kerk- en bosuil willen wij de broedgelegenheid van deze verschillende uilensoorten optimaliseren. Een en ander gebeurt met medewerking van en in overleg met erf bewoners in de gemeente Hof van Twente.

Inventariseren en plaatsen van nestkasten.

Als werkgroep proberen wij de territoria van steen- kerk- en bosuil te inventariseren en te beoordelen. Het is niet altijd zinvol om op een bepaalde locatie een nestkast te plaatsen. Niet in aanmerking komen bijvoorbeeld locaties die in de directe nabijheid van drukke provinciale -/rijkswegen liggen of in de directe nabijheid van een sloot. Het risico dat de oude en jonge uilen verkeersslachtoffer worden of de jonge uilen verdrinken is in dit soort situaties te groot.

Nestkast -controles
Tijdens het controleren van de nestkasten is het altijd weer spannend wat je zoal aantreft. Is de kast bezet door een uilenpaar of door een andere vogel, liggen er al eieren in de kast of zelfs al jongen en zo ja hoeveel. In een kast die bezet is door een steenuil-paartje met jongen tref je gemiddeld 3 à 4 jongen aan. Bij de kerkuil kan dit in voorkomende gevallen zelf oplopen tot 7 à 8 jongen terwijl de bosuil volstaat met 3 tot 5 jongen. Na afloop van het broedseizoen worden daarvoor in aanmerking komende nestkasten schoongemaakt en eventueel vervangen.

Ringen en noteren biometrische gegevens

DSC_7887

Circa 2 tot 3 weken nadat de jongen zijn geboren worden ze geringd. Ook wordt de sekse, ouderdom, gewicht en de fysieke staat waarin het uilskuiken zich bevindt bepaald. .