Onlangs ontvingen alle vrijwilligers van de Stichting Hofvogels een veiligheidspakket, nadat eerder een viertal veilige ladders werden aangeschaft en uitgereikt. Het pakket, bestaande uit een mondkapje, koplampje, handschoenen en veiligheidsbril, moeten vrijwilligers bij het schoonmaken van de nestkasten van steen- en kerkuil beschermen tegen stof en schadelijke bacteriën. Nestkasten en vooral nestkasten van kerkuilen zijn na een broedseizoen erg vervuild met prooiresten, braakballen enz. Op de bodem van een dergelijke kast ligt dan ook soms een meer dan 10 centimeter dikke laag vuil. Een laag die zich jaar op jaar opbouwt indien een nestkast niet jaarlijks wordt schoongemaakt.

De kans op besmetting met een schadelijk bacterie/ virus is dan ook volgens landelijk onderzoek zeker aanwezig bij het schoonmaken van de nestkasten. Het verwijderen van de laag bodemvuil gaat bijvoorbeeld gepaard met veel stof dat ingeademd wordt. Aanraking van prooiresten en braakballen kan besmetting opleveren, vooral bij wondjes aan de handen. Naast de aanschaf van veilige ladders benadruk het bestuur van de Stichting met de uitreiking van het veiligheidspakket dat ‘veilig werken voor alles gaat’.