Tekst en foto’s:  Uilenwerkgroep IVN Diepenheim

De Uilenwerkgroep IVN Diepenheim is het gehele jaar actief.  In het vroege voorjaar maken we een aantal inspectierondes langs de nestkasten.  De lege kasten worden dan schoongemaakt , gerepareerd en indien nodig vervangen. Met een laagje houtkrullen op de bodem is de kast dan weer klaar voor het broedseizoen. Soms wordt de kast bewoond door 1 of 2 uiltjes die laten we dan ongemoeid. In mei en juni gaan we de nestkasten inspecteren om te kijken of er eieren zijn of  jongen, maken van het resultaat een foto, ook om aan de kasthouder te laten zien. In het najaar worden alle resultaten van dat jaar in een schema gezet en gaan de gegevens naar de Stichting Hofvogels om mee te worden genomen in de gemeentelijke bestanden die aan de SOVON (landelijk) worden gemeld. Muv. de bosuil die we wel faciliteren maar niet  registreren.In de wintermaanden is het tijd voor het maken van plannen. De timmergroep van Het IVN Diepenheim wordt gevraagd een aantal nestkasten te maken volgens de nieuwste (SOVON) tekeningen. De wilgenknotploeg gaat in de omgeving van Diepenheim aan de slag om zo ook natuurlijke nestgelegenheden te scheppen.

 

 

 

Stiching Hofvogels  

De Uilenwerkgroep IVN Diepenheim is dit jaar lid geworden van de Uilenwerkgroep van de Stichting Hofvogels.  Binnen de gemeente  werken we samen met  andere controleurs en wisselen we gegevens van de uilen uit. De Stichting Hofvogels is een stichting met o.a. als doelstelling: het onderzoek naar en de bescherming van inheemse uilen in de gemeente Hof van Twente te bevorderen. Daarnaast kan de Stichting Hofvogels de controleurs van de werkgroepen faciliteren met materiaal, kennis en het ringen van jonge vogels coördineren.  Zie ook https://www.hofvogels.nl/

De gemeente Hof van Twente heeft de steenuil als soort geadopteerd onder de naam Hof voor de Steenuil. Daar zijn we blij mee. Gemeente, IVN’s, scholen, Landschap Overijssel en de Stichting Hofvogels werken samen in het belang van de steenuil. De workshop steenuilvriendelijke erfinrichting is één van de vele maatregelen, die in het kader van deze adoptie werd georganiseerd

Broedresultaten kerkuilen.

  • Het resultaat voor de kerkuilen was beter dan dat van de steenuil.
  • Er waren 6 kasten met broedsels en totaal 27 jongen, waarvan er 24 zijn geringd.
  • gemiddeld  zijn 4,5 uilskuikens per broedsel uitgevlogen.

Broedresultaten steenuilen.

Hoewel er wel in een aantal nesten steenuilen en eieren zijn aangetroffen hebben we in 2016 maar 1  jong geringd en 3 waren al uitgevlogen. Wel waren er een aantal nesten met 3 of 4 eieren. Eier-roof en niet bevrucht? In de nesten zagen we naast schilden van kevers, muizen ook een enkele keer het geraamte van een jonge vogel liggen. Een aanwijzing dat er minder  muizen waren of dat de weersgesteldheid tijdens het seizoen ongunstiger was? We moeten ons wel realiseren dat dit een klein deel van de werkelijkheid van het  uilenbestand in onze omgeving is en dat wij met onze activiteiten maar een bescheiden bijdrage leveren aan  het succesvol groot brengen van een uilskuiken. We horen en zien de steenuil nog steeds wel in onze omgeving.

Inspectie Kerkuilen met camera

Dit jaar zijn we gestart met het plaatsen van Infra-rood camera,s op enkele kerkuilen kasten. Met een monitor kunnen we de activiteiten in het nest dan op afstand volgen. Sommige kasthouders hebben zelf een monitor aangeschaft.  Zij bekijken met kinderen en kleinkinderen  het broeden  en de ontwikkeling van de jongen.

Ook voor de inspectie van de bosuilenkasten, die erg hoog hangen, heeft Jan van der Linden een uitschuifbare hengel met camera gemaakt. Dat scheelt klimmen op een ladder. De kennis van camera’s in kasten deelden we met de Stichting Hofvogels.

 

 

Namens de werkgroep:

Marjos Alta, Jan van der Linden, Henk Maatman, Stefan Sikking en Wim Kleijn