20151127_110811Begin december werd de eerste van meerdere uilenkasten opgehangen in een uit naald- en loofbomen bestaande bosperceel gelegen midden op het 70 hectare grote terrein van de Twentse golfclub aan de Almelosestraat te Delden. Met het plaatsen van een bosuilenkast kreeg de samenwerking tussen de golfclub en de Uilenwerkgroep Hof van Twente vorm. De contacten tussen beiden lopen al vanaf begin dit jaar via de voorzitter van de baancommissie van de golfclub Dhr Albert Kienhuis en enkele bestuursleden van de Uilenwerkgroep. De leden van de uit vrijwilligers bestaande baancommissie hebben allen verschillende taken. Dhr Kienhuis is hierbij verantwoordelijk voor alles wat zich op gebied van natuur en landschap op de golfbaan afspeelt, waaronder de zorg voor een rijke flora en fauna op de het terrein van de golfclub.

Tijdens één van deze eerste contacten eerder dit jaar, werden tijdens een uitgebreide scan van het golfterrein gezamenlijk de mogelijkheden bekeken voor het succesvol ophangen van uilenkasten. Hierbij bleek dat er op het terrein al meerdere steenuilenkasten hingen, die tot op heden nog geen broedgevallen hadden opgeleverd en later in het jaar dan ook verplaatst of verwijderd zullen worden. Ook zijn er verspreid over het terrein al 90 nestkastjes voor zangvogels opgehangen, welke jaarlijks geïnspecteerd worden tijdens de telling van vogels in het voorjaar. Uit deze inventarisatie blijkt dat er een rijk en gevarieerde aanbod van zangvogels op de golfbaan aanwezig is. Ook werd eind vorig jaar succesvol geïnvesteerd in het aantrekken van spreeuwen door het ophangen van een twintigtal nestkasten. Dit was dermate succesvol, dat grote groepen spreeuwen in het voorjaar voor het eerst de grasmat van de verschillende greens bevolkten en mede de emelten hielpen bestrijden. Het aantal nestkasten zal dan ook binnenkort in overleg met Henri Bouwmeester van de Vogelwerkgroep Nivon Goor worden uitgebreid.