Tekst en video:  Menno Huge, kasthouder van steen- en kerkuilen in Markelo

Mensen vinden steenuilen en kerkuilen niet alleen mooie maar ook mysterieuze vogels. Het is als bewoner in het buitengebied van Markelo een voorrecht als één van die soorten op je erf broedt. Maar daar moet je meestal wel meer voor doen dan alleen een nestkast ophangen. Het is immers van belang dat het erf en het landschap in die omgeving ook op orde is. Denk aan muizenrijke plekken door het creëren van overhoekjes en de aanleg van ‘muizenruiters’ van snoeihout. Bomen, struiken, houtwallen en kruidenrijke randen zijn ook belangrijk voor muizen, maar ook voor meikevers en overige insecten. Bladafval, dat blijft liggen, is belangrijk voor veel rupsen en larven. Het erf mag ook wat rommelig zijn en natuurlijk gebruik je geen gif. De beloning is veel groter dan alleen (meer kans op) uilen op je erf. Want er ontstaat een ecologisch netwerk waarvan veel meer soorten profiteren. Zoals zangvogels, maar ook kan je opeens een patrijs voorbij zien komen of een groene specht op mieren zien jagen.

Een mooi voorbeeld van die extra rijkdom ontdekte ik onlangs op beelden van mijn wildcamera. Die stond bij een takkenhoop die we hadden aangelegd om de muizenstand wat te helpen voor onze uilen. Maar ook andere muizenvangers blijken er op af te komen zoals deze bunzing.