DSC_7862Bron: Tubantia 4 juni 2015

Uit intensief onderzoek naar het voorkomen van de steenuil in Twente bleek dat het Twentse platteland jaarlijks niet minder dan 800 tot 850 steenuilen herbergt. Dat aantal staat gelijk aan circa 10% van het totaal aantal in Nederland broedende steenuilenpaartjes. Dat maakt Twente tot een echte steenuilenregio. De coördanitor van dit onderzoek namens Steenuilenonderzoek Nederland, Friso Koop uit Oldenzaal, geeft aan dat dit gegeven de uitkomst is van een tien jaar durende onderzoek naar het voorkomen van de steenuil in Twente. Daar in het onderzoek nog niet alle delen van Twente zijn meegenomen, kan dit aantal echter een stuk hoger liggen.

In Twente zijn 10 werkgroepen actief met het onderzoek naar en de bescherming van de steenuil. De vrijwilligers van deze werkgroepen gaan ieder jaar weer op pad en bezoeken dan meerdere malen de vele Twentse adressen waar speciale nestkasten voor steenuilenparen zijn opgehangen. Hierbij worden de jong geboren steenuilen geringd en geregisteert. Het is bekend aldus Friso Koop, dat steenuilen gemiddeld niet ouder worden worden dan drie jaar en slechts circa 25% van de nieuw geboren steenuiltjes het eerste levensjaar haalt. De overige steenuiltjes sterft in het eerste levensjaar als gevolg van bijvoorbeeld verdrinking, aanrijdingen met auto,s of wordt prooi van roofvogels als havik, sperwer en bosuil. Ook rovers als steenmarter en boerderijkat hebben het veelal voorzien op de jonge steenuiltjes.