Duurzaamheid en vogelbescherming gaan samen als we allemaal ons best doen. Natuur inclusief bezig zijn zou ik dat willen noemen. Wat is het geval, ook torenvalken hebben tegenwoordig moeite met het vinden van geschikte nestlocaties en dan komt onze stichting uiteraard in actie. Daarom heeft de timmerploeg “Kast’n Keals” inmiddels een aantal nieuwe torenvalk kasten gemaakt en er ook al enkelen geplaatst. Soms is het plaatsen van een kast een probleem, omdat er in de directe omgeving van de te plaatsen nestkast veel steenmarters aanwezig zijn, hetgeen een gevaar betekent voor de eieren en/ of jonge vogels.

Via een berichtje uit de provincie Drenthe zagen wij dat men daar torenvalkkasten plaatst op oude lichtmasten om marterpredatie te voorkomen. Daarop hebben wij contact gelegd met de gemeente Hof van Twente (Wilco Pasman en Remy Sanderman) en zij waren bereid om ons vier afgeschreven lantaarnpalen ter beschikking te stellen.

Afgelopen weekend is de eerste “paalkast” geplaatst in een voor torenvalken geschikte omgeving. Wat schetst vervolgens de verbazing: Vrijwel meteen toonde een paartje torenvalken grote belangstelling voor de nieuwe woning en bereidde een komende gezinsuitbreiding al voor. De  1e geïnteresseerde bewoner koos dan ook al snel eieren voor zijn geld en droop af. Het begrip “scheef wonen” is blijkbaar niet bekend in de vogelwereld.

 

Frans Kruse: Voorzitter Stichting Hofvogels