Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek wederom de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Dankzij deze sinds 2011 georganiseerde landelijke telling is er inzicht ontstaan ‘hoe’ en ‘op welke wijze’ vogels onze tuinen gebruiken. Belangrijke informatie om vervolgens adequate beschermingsmaatregelen voor vogels te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat op de betreffende dagen gedurende een half uur vogels in tuinen en op balkons worden geteld en geregistreerd. Vogels die alleen overvliegen vallen hier niet onder.

Vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:

  1. Tel op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.*
  3. Uw telling geeft u op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 gemakkelijk door via de app Tuinvogels of via deze website. Het telformulierstaat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 27 januari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met uw smartphone en u kunt na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.

Voor verdere informatie zie: www.tuinvogeltelling.nl