Tuinte uit Hengevelde gaat de komende drie jaar de Stichting Hofvogels sponsoren. In navolging van ondernemers als Norbert Kuipers van Hebo Hengevelde, Vincent Nollen van de gelijknamige bakkerij uit Hengevelde, Michel Walhof van Aqua+ uit Goor, Alexander Nijland van het gelijknamige groenbedrijf uit Bentelo en de familie Reef van RTT hout uit Goor voegde deze Hengeveldse ondernemer zich onlangs bij dit rijtje van meerjarige betrokken sponsoren. Met de toezegging van Tuinte wordt een lang gekoesterde wens van het bestuur van Hofvogels steeds reëler om meer maatschappelijk betrokken ondernemers uit de Hof van Twente bij haar activiteiten te betrekken.

Naast doelstellingen als werken aan biodiversiteit door het inrichten van natuurerven en herstellen of aanbrengen van belangrijke natuurelementen als houtwallen, solitaire bomen en singels werkt de stichting  tevens mee aan een meer gevarieerde en groene gemeente.  Activiteiten die niet alleen in het belang van noodlijdende en bedreigde dier- en plantsoorten genomen worden, maar ook bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving, waar iedereen belang bij heeft

De stichting is bij haar werkzaamheden in toenemende mate afhankelijk van de inzet en bijdrage van anderen, waaronder overheden, groene organisaties, ondernemers en bewoners uit de Hof van Twente.  De meerjarige toezeggingen van genoemde sponsoren geven de stichting meer armslag om haar doelen met hun hulp te bereiken. Het bestuur van de Stichting zal op korte termijn de sponsorgelden koppelen aan specifieke activiteiten en deze afstemmen met de betrokken ondernemers. Ook hoopt het bestuur dat meerdere ondernemers uit andere delen van de Hof van Twente  het voorbeeld van de eerder genoemde ondernemers zullen volgen