Dit jaar is stichting Hofvogels een aantal nieuwe projecten gestart, waaronder het tellen van huiszwaluwen. Al vele jaren werden door 3 personen een 10-tal adressen geteld, maar voor een plattelandsgemeente als de Hof van Twente zijn dat met zekerheid niet alle broedgevallen in deze gemeente. Om die reden is dit jaar een nieuwe telgroep opgericht, waaraan naast de 3 ervaren tellers ook 6 nieuwe vrijwilligers van de Stichting meedoen. Na een paar korte instructie dagen kon deze telgroep in juni starten met de tellingen van de broedplaatsen.

Naast de bekende adressen hebben wij door een oproep aan de uilenkasthouders die bekend zijn bij de stichting in totaal zo’n 38 potentiële locatie adressen doorgekregen. Na telling bleken we uiteindelijk op 21 adressen huiszwaluwen aan te treffen. Op de overige adressen was meestal sprake van de boerenzwaluw (huiszwaluwen broeden buiten aan de gevel en de boerenzwaluw binnen in de schuur). We hebben wel alle zwaluwen geteld en de huiszwaluwen doorgegeven aan het landelijke vogelonderzoek instituut SOVON.

We hebben een mooi aantal van 139 bewoonde nesten geteld, wat een verdubbeling is ten opzicht van de oude tellingen. Maar we hopen dat door de aandacht voor deze bijzondere onder druk staande vogels wij nog meer adressen zullen ontvangen. Volgende maand gaan we de broedlocaties van de huiszwaluwen nogmaals tellen om te kijken of de zwaluwen een tweede legsel hebben (op mijn eigen erf zijn ze inderdaad al begonnen). Als we nieuwe adressen krijgen dan zullen we die volgend jaar gaan tellen, voorlopig willen we deze telling nog minimaal 2 jaar herhalen.

Dus weet u nesten te zitten, meld deze aan bij voorzitter@hofvogels.nl  zodat we volgend jaar een nog mooier resultaat kunnen melden.

Frans Kruse. Voorzitter Stichting Hofvogels.