IMG_0604Dinsdag 18 augustus jl werd de Uilenwerkgroep Hof van Twente omgedoopt tot Stichting Hofvogels. Frans Kruse en Han Roordink tekenden hiertoe die ochtend als voorzitter en secretaris ten overstaan van notaris Gerrit Rouwenhorst van Rouwenhorst & Rouwenhorst Notarissen te Delden de oprichtingsakte.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting heeft als doelstelling:

de belangen van natuur en landschap in het algemeen te willen behartigen en in het bijzonder het onderzoek en

de bescherming van alle inheemse broedvogels in de gemeente Hof van Twente te willen bevorderen.  

Tot de activiteiten van de Stichting behoren onder andere:

  • Plaatsen en onderhouden van nestkasten ten behoeve van broedgelegenheid voor broedvogels, waaronder ook steen- kerk- en bosuilen zodat het voorbestaan van deze vogelsoorten wordt bevorderd;
  • Advisering bij landschappelijke inrichtingen en landschapsbeheer, het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van en beter begrip voor natuur en landschap en in het bijzonder de vogelgroep uilen;
  • Het uitgeven van brochures, publicaties of boeken, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan een bredere kennis van de natuur en in het bijzonder uilen en hun leefgebied;
  • Het uitvoeren van van inventarisaties en onderzoek.

De Stichting staat als Stichting Hofvogels ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK nummer 66650488.

Op dit moment bestaat de Stichting uit twee werkgroepen, een uilenwerkgroep en en de Vogelwerkgroep Nivon Goor, met ieders een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die zich met name in het voorjaar inzetten met het plaatsen en controleren van de vele broedkasten die in de gemeente Hof van Twente zijn opgehangen.

De functie van penningmeester is momenteel nog vacant. Het nieuwe bestuur is dan ook naarstig op zoek naar een enthousiaste en ervaren man of vrouw die deze bestuursfunctie de komende jaren wil uitvoeren en zodoende mee wil werken om de Stichting Hofvogels verder tot wasdom te brengen. Tot dan wordt deze functie tijdelijk ingevuld door de voorzitter Frans Kruse.

Het nieuwe Stichtingsbestuur dankt het notarissen kantoor voor de snelle en coulante wijze waarop de akte tot stand kwam en ondertekend werd