Hofvogels in trek bij nieuwe vrijwilligers

Meer dan 25 belangstellenden reageerden op de onlangs door Hofvogels gedane oproep naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers nodig om de bestaande controlegroepen te versterken. Controlegroepen die jaarlijks meerdere keren de circa 350 erven bezoeken om de nestkasten van uilen en valken te controleren. Alle 25 werden 7 februari uitgenodigd voor een 1e informatiebijeenkomst. Hieraan namen uiteindelijk [...]