Hengevelde weer in trek bij de kievit

Kieviten treffen aan de rand van Hengevelde weer een goede combinatie van broed- / en foerageergebied aan. Hier werden dit jaar door Tonnie Rupert en Herbert Bloem van de stichting Weidevogels Hof van Twente negen broedparen van deze weidevogel aangetroffen. In het hoge gras van een weiland kon veilig worden gebroed en op de akkers [...]