Op zoek naar de kamsalamander

Nieuwsgierigheid naar de aanwezigheid van deze beschermde salamandersoort werden onlangs enkele poelen in de gemeente Hof van Twente onderzocht op zijn aanwezigheid. De verschillende poelen werden gekozen op basis van hun ligging, inrichting en omgeving wat de potentie op zijn aanwezigheid vergroot. Door onbekendheid met de kamsalamander en de manier waarop een poelenonderzoek plaats moest [...]