Boomdeeldagen voor inwoners buitengebied

Inwoners uit de Hof van Twente kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen. Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en gemeente Hof van Twente delen komende winter bomen en [...]