Soms moeten we ze een beetje helpen

De huiszwaluw heeft het moeilijk en de soort staat dan ook als ‘gevoelig’ gesignaleerd op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Een toenemend gebrek aan kwalitatief goed nestmateriaal en voldoende voedselaanbod in de vorm van insecten zijn belangrijke factoren gebleken die de huiszwaluw in zijn voortbestaan bedreigen. Gelukkig kunnen we, zoals uit onderstaand verslag van [...]