Grutto bescherming noodzakelijk maar niet eenvoudig

De grutto, een weidevogel uit de familie steltloperachtigen was eerder een algemeen veel voorkomende weidevogel. Maar de soort gaat sinds de eeuwwisseling door het verlies aan habitat snel achteruit. Broedparen in de Hof van Twente worden ook langzaam een zeldzaamheid en verdienen aandacht en zorg. Ondanks alle bemoeienissen gaat het echter niet van een leien [...]