Tijdens de goed bezocht bijeenkomst van de vrijwilligers van Stichting Hofvogels op 25 augustus 2016 jl in ’t Karspel te Markelo liepen de temperaturen goed op. Niet vanwege de discussies maar vanwege het uitzonderlijk mooie weer. Tijdens deze bijeenkomst werden de circa 25 aanwezige vrijwilligers door de voorzitter Frans Kruse geïnformeerd over het heugelijk feit dat onlangs de Stichtingsakte was getekend. Vervolgens werd teruggekeken op de broedresultaten van 2016 van de verschillende uilensoorten en werd geconcludeerd dat de broedresultaten van 2016 een stuk beter waren dan het vorige jaar. Dit ondanks de sterk wisselende weersomstandigheden. Hierdoor ontstond er een enorme variatie in broedmomenten, met of zonder legpauzes, en als gevolg van soms plaatselijk heftige buien een wisselend voedselaanbod .

Ook met de vrijwilligers van camerade Stichting Hofvogels en hun activiteiten gaat het dit jaar goed, zo waren er 3 nieuwe vrijwilligers aanwezig en groeit het aantal vrijwilligers gestaag. Het bestuur zal samen met de ca 30 vrijwilligers onze plannen voor 2016 en 2017 vorm gaan geven, waaronder;

  • Voortzetten en verder verbeteren van het beheer van de bestaande nestkasten en uitbreiding daarvan;
  • Starten met adoptieplan Hof voor de Steenuil van de gemeente Hof van Twente (voor meer info zie elders op de website)
  • Uitbreiden geslaagde spreeuwen project Twentse golfbaan(bestrijding emelten) naar lokale voetbalvelden. (zie eerdere berichtgeving elders op de website)

Tijdens de bijeenkomst demonstreerde één van de vrijwilligers van de Stichting, Jan van der Linden, controleur in en om Diepenheim (IVN Diepenheim) op welke wijze kerkuilen kasten kunnen worden voorzien van een camera, waarmee een adequate en veilige controle van broedgevallen kan worden gerealiseerd en nestverstoring kan worden tegengegaan. Verder kwamen aan bod de workshop die, dit jaar in samenwerking met Landschap Overijssel en de gemeente Hof van Twente, zal worden georganiseerd over het geschikt maken van boerenerven en leefgebieden voor de steenuil. De steenuil is een indicator voor een goede kwaliteit van verdere flora en fauna.

Uiteraard was er ook gelegenheid om na het zeer geslaagde officiële gedeelte de ervaring van dit seizoen onder het genot van een drankje met elkaar te delen, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Frans Kruse

Voorzitter Stichting Hofvogels