Tekst en foto:  Han Brinckate. Dierenambulance Hof van Twente

De wetten in de natuur zijn hard en onverbiddelijk. De sterkste wint.

In de natuur vallen regelmatig dode dieren. Dieren die ziek worden, gewond raken of getroffen worden door extreme weersomstandigheden met gevolgen voor het benodigde voedselaanbod. voedselgebrek enzovoorts. Dieren dood aantreffen is altijd triest, vooral als het om dieren gaat die ons aanspreken zoals de verschillende uilensoorten. Mensen hebben iets met uilen, vooral als ze midden in een heldere nacht hun doordringende “schreeuw” laten horen. Het veroorzaakt iets van angst. Angst die je als mens niet zo goed kunt plaatsen. Bij de “roep” van de steenuil bijvoorbeeld dacht men vroeger dat er iemand in de buurt zou overlijden. Veelal in die tijd een samenloop van omstandigheden, maar toch.

Deze jonge geringde kerkuil is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van voedselgebrek. Bij kerkuilen zit er een groot leeftijdsverschil tussen de jongen onderling. Kerkuilen leggen om de dag een ei, maar starten met broeden bij het eerste gelegde ei. Bij broedsels van meerdere eieren zit er dan ook een leeftijdsverschil van meerdere dagen tussen de oudste en jongste geborene. Daarnaast zit het oudst geboren uiltje vooraan bij de voedseluitdeling, met soms negatieve gevolgen voor zijn jongste broertje of zusje. Bij voedseltekorten overheerst het recht van de sterkste en eten de eerste geboren uiltjes hun kleinste broertjes en zusjes op. Zielig! nee! helemaal niet, want zo worden de sterksten uit het nest groot en dat is winst het instant houden van de soort.

 

 

 

Uilenwerkgroepen, waaronder de Stichting Hofvogels, ringen zoveel mogelijk adulte en jong geboren uilen. Door het ringen ontstaat er allerhande informatie over de leef omstandigheid van deze soorten. De ring bevat bijvoorbeeld informatie aan de hand waarvan kan worden herleid wanneer en waar in Nederland de uil is geboren en waar hij, onder welke omstandigheden, is aangetroffen. Al deze informatie wordt ingevoerd in GRIEL, een digitaal programma van het Vogeltrekstation Arnhem.

Bij het dood aantreffen van een geringde uil is het belangrijk de exacte locatie waar en omstandigheden waaronder deze is gevonden te noteren en door te geven aan een lokale uilenwerkgroep of direct aan het betreffende vogeltrekstation. Van deze jonge kerkuil weten we daarom, dat hij op circa honderd meter afstand van het nest waar hij werd geboren is gestorven.