Tekst :             Piet van Doorn

Als vrijwilliger bij de Stichting Hofvogels controleer ik sinds enige jaren samen met Jan Vaarhorst meerdere uilenkasten in het buurtschap Wiene. Een uitermate geschikt steenuilengebied, gezien de vele succesvolle broedsels die we daar in voorgaande jaren aantroffen. Dit voorjaar zijn er echter grote twijfels. Veel van de bestaande steenuilkasten moesten in het kader van onderhoud worden vervangen. Het was dus maar de vraag of de steenuilen de nieuwe kasten hadden geaccepteerd of naar elders waren vertrokken.

De twijfels sloegen al vroeg in het voorjaar toe, toen één van de kasthoudsters al erg vroeg in het broedseizoen belde en verontrust meldde, dat zij onder haar nestkast een dode adulte en geringde steenuil had gevonden. Ter plaatse troffen we inderdaad de dode steenuil aan. Het betrof hier een in 2014 op dit erf geborene. Onze verbazing nam echter toe, toen we in de nestkast een steenuilenpaartje broedend aantroffen op twee eieren. De kasthoudster vertelde ons desgevraagd, dat zij op een gegeven moment veel gekrijs uit de nestkast had gehoord en kort daarop de dode steenuil had gevonden. Dit deed ons vermoeden, dat er in de nestkast tussen de steenuilen een gevecht had plaats gevonden waarbij er één het loodje had gelegd.

Enkele weken na dit voorval ontdekten we dat het steenuilenpaar zelfs op 7 eieren broedde. Een ongebruikelijk groot aantal, waarna we de eieren met behulp van een controlelamp hebben gescand. Hierbij bleek, dat slechts drie van de zeven eieren zeker waren bevrucht en één ei mogelijk. Uiteindelijk werden er in de nestkast drie uilskuikens geboren en geringd. De overige vier eieren bleken niet bevrucht. Eén en ander kan tot de conclusie leiden, dat er hier mogelijk sprake is geweest van twee verschillende vrouwtjes of mannetjes en twee verschillende broedsels. Een 1e broedsel van twee eieren, waarna een ander vrouwtje of mannetje haar intrek in de nestkast nam en het 1e vrouwtje of mannetje doodde? Wie zal het zeggen.

Het komt bij steenuilen vaker voor dat een partner zich in een bestaand paar opdringt, omdat deze zijn of haar genen wil verspreiden. Dat kan tot op leven en dood gaan zoals hier waarschijnlijk ook is gebeurd. Het zou zo maar kunnen dat de dode vogel een mannetje was die na te zijn gedood de rest van de reeds gelegde eieren niet meer heeft kunnen bevruchten.