Tekst en foto’s:  André van den Berg.

In het najaar deed ik mijn jaarlijkse nestkastonderhoud bij de familie Freeve in Markelo. Op hun bomenrijke terrein huist al jaar en dag een bosuil. Toen ik bij de nestkast van de bosuil het deksel oplichtte, keek ik plotseling een steenmarter recht in de ogen. Hij had een witte keelvlek, ik herkende de soort vanwege marterproblemen in mijn eigen huis in Hengelo.

Gelukkig was hij banger dan ik en vluchtte hij snel de boom in. De kast was overduidelijk een slaapplaats en latrine. Ik verwijderde de uitwerpselen en oud nestmateriaal en maakte met kokend water de kast schoon en voegde schoon nestmateriaal toe. Maar hoe verhinder je de terugkeer van de marter? De uil zal ongetwijfeld een veiliger heenkomen zoeken. Helpt ammoniak of een speciale anti-marterspray in de kast? Maar wat voor effect heeft dat dan weer op de uil?

Ik stelde de vraag aan een bevriende vogelaar, die me verwees naar de uilenwerkgroep van de stichting Hofvogels uit de gemeente Hof van Twente. Op een verenigingsavond van de Twentse Vogel-werkgroep (TVWG) lieten enkele leden van Hofvogels mij zien hoe het marterprobleem bij een kerkuilenkast was opgelost. En wel met een gladde kap, uit een emmer gesneden, boven en rond het invlieggat geplaatst, zodat de marter niet meer van bovenaf de kast in kan. Dit heb ik snel daarna toegepast op de bosuilenkast, omdat de bosuil al in de winter eieren wil leggen.  De bosuil is echter – dit schrijvende medio januari – nog niet teruggekeerd, hoewel de familie Freeve hem verder weg wel hoort roepen. Hopelijk accepteert de bosuil zijn oude kast weer. Maar de marter vormt in ieder geval geen bedreiging meer, met dank aan de stichting Hofvogels.