Voor vrijdag 18 februari was er een flinke storm voorspeld waardoor één van de vele in bomen opgehangen nestkasten van steenuilen beschadigd zouden kunnen geraken. Dus een berichtje ‘stormmelding’ naar alle kasthouders gestuurd om na afloop van de storm de nestkasten te controleren op eventuele stormschade.

De volgende dag, met beter weer, wel weer op pad gegaan voor het RAS project (het controleren van steenuilenkasten op aanwezigheid van een ouderpaar) Op onze route troffen we wel wat afgewaaide takken aan en op 1 adres een afgewaaide deksel van een steenuil kast, maar verder viel het wel mee. het deksel uiteraard weer teruggeplaatst, zodat deze nestkast weer een veilige broedplaats kan worden voor een steenuilenpaar. De rest van de aan ons toevertrouwde nestkasten bleken toch nog stevig en ongeschonden in de bomen te hangen.

Van de acht adressen die wij die dag bezochten waren er zes bezet, waarvan in drie nestkasten zelfs een paartje. In totaal hebben we die dag acht uiltjes in de hand gehad, waarvan er zes reeds geringd waren en twee een ring kregen. Na een mooie en succesvolle dag waren we omstreeks vijf uur middags weer moe en voldaan thuis.

Noodmelding

Daar kregen we echter alsnog een melding dat het deksel van een nestkast bij één van onze adressen was afgewaaid. Deze nestkast hadden wij vorige week nog gecontroleerd en bleek toen bezet te zijn door een paartje.  Ai, een reeds gesetteld paartje met het dak van hun huis, dat is een noodsituatie. Dus gelijk weer de auto in en richting Bentelo naar de melder van dit serieuze incident. Het begon inmiddels te regenen dus haast was geboden voordat de hele nestkast onder water zou komen te staan. In de schemer kwamen we op het betreffende erf  aan, waar een schuur verderop in de wei totaal in elkaar gestort was door de stormwind. Het was hier duidelijk flink tekeer gegaan. De erfbewoner had zijn handen vol aan de ontstane chaos en was blij dat wij de klus met de nestkast kwamen oplossen. Nadat het deksel was teruggeplaatst bleek het haakje dat het deksel op zijn plaats moest houden totaal was afgebroken. We hebben een paar flinke stenen op het deksel gelegd zodat bij een volgende storm het dak op het huis zal blijven liggen. Het haakje zal in het broedseizoen tijdens de kastcontroles worden vervangen. Hopelijk heeft het steenuilenpaartje onze werkzaamheden van een afstandje gevolgd en keren ze tijdens de nacht weer terug in de nestkast op straks in het voorjaar voor nageslacht te zorgen.

Mirjam Bak en Ruud de Koning: vrijwilligers van de stichting Hofvogels