Op zaterdag 2 april 2016 wordt er in Culemborg weer een certificeringsbijeenkomst voor
steenuilenringers georganiseerd door STONE in samenwerking met het Vogeltrekstation.
Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op het ringwerk als onderdeel van het
steenuilenonderzoek in brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het
reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van
gegeven naar Griel.

De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor ringers en assistentringers van steenuilen. Er is
plaats voor maximaal 25 deelnemers (personen met een geldige ringvergunning of
assistentverklaring). Ringers waarvan dit jaar de certificering verloopt krijgen voorrang. Onze
certificeringsdag telt als een praktijkbijeenkomst en het bijwonen ervan verlengt de
certificeringsstatus van een ringer met drie jaar. Aanmelden kan vanaf 15 februari a.s. via de
website van het VT.DSC_7862

Zie voor verdere informatie Nieuwsbrief Stone, d.d. februari 2016

 

link nieuwsbrief STONE