Maandagavond, 26 november jl, tijdens de jaarvergadering van de Stichting Zomerfeesten Hengevelde bij Bistro de Kolenbrander in Hengevelde, werd onder het toeziend oog van zo’n 100 belangstellenden teruggeblikt op de editie van 2018.

Eén van de hoogtepunten van die avond was de uitreiking van subsidies aan lokale verenigingen en stichtingen.Een door onze Stichting Hofvogels ingediende aanvraag voor een éénmalige donatie van € 600.- werd die avond gehonoreerd met een waardecheque. De cheque werd in ontvangst genomen door Gerard Vehof, die samen met de zijn broer Fons en met Tonnie Blanken en Anneriek Schönbaum onze Stichting die avond vertegenwoordigden.

 

 

 

Onze Stichting  is in toenemende mate afhankelijk van giften en donaties om via de steen- en kerkuil te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit. De aanvraag voor een éénmalige  donatie werd door het bestuur van onze Stichting gedaan om aan de toenemende vraag voor nestkasten van deze uilensoorten te kunnen voldoen. Potentiële kasthouders, die hun erf beschikbaar stellen voor een dergelijke nestkast krijgen deze gratis in bruikleen aangereikt, indien hun erf een geschikte biotoop voor deze uilensoorten is.