In augustus bestaan we als Stichting alweer 4 jaar. Een periode waarin we niet alleen een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt. Maar ook één waarin we ons hebben bewezen als een deskundige en betrouwbare vrijwilligersorganisatie die er toe doet. In die 4 jaar tijd hebben we de omslag gemaakt van uilenwerkgroep naar een Stichting, die zich met hart en ziel inzet voor natuur, landschap en biodiversiteit in belang van de vele bedreigde soorten, waaronder de steenuil en de kerkuil. Hierbij kunnen we terugvallen op onze 45 enthousiaste en betrokken vrijwilligers die hiervoor tijd inruimen. Een hecht team van mannen en vrouwen, die direct in contact staan met de vele kasthouders in het hun toegewezen controlegebied, oog hebben voor de belangen van deze erfbewoners en samen met hen zich inzetten voor het behoud van vele bedreigde erf- en boerenlandvogels.

 

Natuur, landschap en biodiversiteit

Overheden zetten momenteel vol in op de thema’s natuur, landschap en biodiversiteit en kijken hierbij ook naar de rol die vrijwilligersorganisaties hierin kunnen spelen. Dit biedt ons als Stichting kansen om ons verder te ontwikkelen, te innoveren en te groeien waardoor we in staat zijn toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet te zien. Echter willen wij deze ontwikkelingen blijvend volgen het ons wel noodzaakt om na te denken over de organisatorische en financiële consequenties die dit voor ons met zich mee brengt. Eén van de eerste vereisten daarin zal niet alleen bestaan uit het werven van nieuwe vrijwilligers.  Ook vereist het verdere investeringen in de kwaliteit van onze diensten en producten en investeringen in kennis en expertise op gebied van bestuurlijke en secretariële vaardigheden, innovatie, communicatieve en educatie.

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers

We zijn dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mannen en vrouwen die ons op de één of de andere wijze willen helpen om onze huidige en toekomstige plannen waar te maken. We zoeken energieke en enthousiaste mensen uit onze gemeente, die ons willen helpen onze Stichting een stapje verder te brengen. Mannen en vrouwen die in ieder geval tijdens het broedseizoen een ladder durven te beklimmen om nestkasten van steen- en kerkuilen op de circa 400 erven in de Hof van Twente te controleren en de broedresultaten te registreren. Maar ook mannen of vrouwen die contacten willen leggen en onderhouden met de vele erfbewoners van een uilenkast. En ten slotte mensen die met ons mee willen denken en ons willen helpen om als Stichting verder te groeien.

 

Neem contact op.

Bent u zo’n iemand en geïnteresseerd, laat het ons dan weten via secretariaat@hofvogels.nl. Op basis van uw aanmelding maken we een afspraak voor een kennismaking gesprek.