De Stichting Hofvogels zoekt een actieve vrijwilliger(ster) die samen met het bestuur van de Stichting de informatiepositie van de Stichting wil helpen verbeteren en verder ontwikkelen.

De Stichting Hofvogels zet zich in de gemeente Hof van Twente samen met een groeiend aantal vrijwilligers, kasthouders en volgers in voor het behoud van de in het wild levende vogels in het algemeen en inlandse uilen in het bijzonder. Dit in het uiteindelijke belang van behoud van onze natuur, ons landschap en een gezonde en gevarieerde biodiversiteit. De Stichting doet dit uiteraard niet alleen en werkt hierbij nauw samen met instanties en partijen als gemeente, Landschap Overijssel, de IVN’s Delden en Markelo, scholen, erfbewoners en vele anderen.

Door het succes van de Stichting is zij naast haar normale werkzaamheden ook betrokken bij langlopende projecten en als gevolg daarvan is de behoefte om meer aandacht te besteden aan thema’s als educatie, informatie, communicatie en opleiding toegenomen. Aansprekende projecten zijn onder andere ‘Hof voor de Steenuil’ een meerjarig adoptieplan voor de steenuil, ‘Hofkracht’en de ‘Groene Loper’ waarin alle groene en duurzame initiatieven in de gemeente op termijn met elkaar worden verbonden en op stapel staande nieuwe activiteiten in Twickel en in Wiene.

Daarnaast pleegt de Stichting in het kader van de zogemaamde GroenBlauwe Diensten in toenemende mate inzet op gebied van erf- en gebiedsinrichting.

Wat zoeken en verwachten we van een nieuwe vrijwilliger(ster)

Dat hij of zij zich samen met het bestuur actief wil inzetten op gebied van onder andere webbeheer, presentatie, representatie, organiseren van workshops, schrijven van nieuwsbrieven, notities, jaarverslagen en inzet op facebook en twitter. Onze voorkeur gaat uit naar een taalvaardig iemand, liefst met een communicatie achtergrond, die zich de komende jaren op vrijwillige basis enkele uren per week wil inzetten voor onze Stichting op gebied van educatie, informatie en communicatie. Alle informatie over onze Stichting vind je op www.hofvogels.nl. Ben jij zo’n iemand en ben je geïnteresseerd neem dan contact op met mij via (voorzitter@hofvogels.nl).

Frans Kruse

Voorzitter Stichting Hofvogels