2020 was voor een ieder van ons een ongekend jaar met voor sommigen van ons wellicht droevige gevolgen. De pandemie greep om zich heen en heeft ons allen op één of ander wijze getroffen. Uiteraard hopen we dat iedereen gezond is gebleven en, indien onverhoopt toch besmet geraakt, weer snel goed is genezen. Naast mogelijke gevolgen voor de gezondheid was er ook een groot effect op ons werk, onze hobby’s en sociale contacten met alle gevolgen van dien. 

Ook voor het werk van onze Stichting Hofvogels waren er consequenties. Om het aantal sociale contacten te beperken werden niet alleen de contactmomenten uitgesteld. Ook werd het aantal erfbezoeken voor de jaarlijkse kastcontroles geminimaliseerd. Omdat het wel mogelijk was om afstand te houden en omdat onze werkzaamheden buiten plaatsvonden konden we uiteindelijk toch nog de meeste nestkasten controleren en de jonge uilen ringen. Ook onze activiteiten om het natuurvriendelijk inrichten van erven liep vertraging op. Voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en erfbezoeken werden in het voorjaar uitgesteld naar betere tijden.

Betere tijden die zich hopelijk snel zullen aandienen en ons weer terug zullen brengen naar het normale. In afwachting daarvan wensen we een ieder fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe. 

Het bestuur van de Stichting Hofvogels.