In gemeente Hof van Twente zijn door vrijwilligers van de stichting Hofvogels in de afgelopen jaren ongeveer 270 nestkastjes opgehangen voor kool- en pimpelmezen. Deze vogels zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Een nestkastje op plekken waar overlast van deze rupsen is, was een van de natuurvriendelijke maatregelen in de bestrijding. Daarnaast worden ook ecologisch bermbeheer en preventieve bestrijding ingezet. Omdat veel inwoners ook nestkastjes in hun tuin en omgeving plaatsten kwamen er meer nestkastjes dan mezen. Een groot deel van de nestkastjes bleef onbewoond. Die nestkastjes worden weggehaald en schoongemaakt door Scouting Delden. Vervolgens verhuizen ze naar andere gebieden waar bewoners zich inzetten voor biodiversiteit.

De gemeente Hof van Twente zette met de inzet van kool- en pimpelmees in op een meer natuurvriendelijke en biologische bestrijding van de eikenprocessierups en de overlast die daarmee gepaard gaat. Hiervoor werden door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels circa 270 nestkastjes op kwetsbare en overlast gevende locaties in de gemeente opgehangen en gecontroleerd. Als gevolg van een meer integraal gerichte aanpak en de vele door inwoners geplaatste nestkasten zijn circa 100 nestkastjes echter overbodig geworden. Deze nestkastjes worden daarom beschikbaar gesteld aan bewonersinitiatieven elders in de gemeente, die zich actief inzetten voor biodiversiteit. De daar opgehangen nestkastjes worden zodoende ook aantrekkelijk voor andere vogelsoorten die het moeilijk hebben als vliegenvangers, spreeuwen en boomklevers. Wel is het de bedoeling dat de nestkastjes jaarlijks voor de start van het broedseizoen worden schoongemaakt.

Speerpunten in de gemeentelijke aanpak vormen naast de inzet van kool- en pimpelmees onder andere een meer gerichte communicatie, het openstellen van een overlastmeldpunt, het preventief bestrijden van nesten(resten) en de inzet van ecologisch bermbeheer. De populaire aandacht voor de inzet van kool- en pimpelmees leidde ook tot steeds meer enthousiasme onder inwoners in de Hof van Twente en stimuleerde hen een veelvoud aan nestkasten in tuinen en op pleinen op te hangen en zo ook bij te dragen aan de overlastbestrijding. Door deze enthousiaste bijdrage is een groot aantal van de door Hofvogels geplaatste nestkasten in met name Delden en Goor overbodig geworden. De bezettingsgraad bleef in deze nestkasten laag en meerdere van hen vormden een geschikte ankerplaats voor de eikenprocessierups

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups als lieveheersbeestjes, roofvliegen, roofwantsen, gaas- en sluipvliegen en sluipwespen komen in steeds mindere mate voor als gevolg van een verminderde biodiversiteit. De combinatie van biologisch bermbeheer en plaatsen van nestkasten wordt als ideale oplossing gezien voor een meer effectieve biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Communicatie en voorlichting kunnen daarbij een wezenlijke bijdrage leveren aan een effectieve bestrijding van de door de eikenprocessierups veroorzaakte overlast.