VrijwP1020050illigers van de Stichting Hofvogels zullen in het voorjaar van 2017 behulpzaam zijn bij een onderzoek naar de effecten van systemische pesticiden (zoals het veel bediscussieerde imidacloprid) op spreeuwen. Het onderzoek wordt geleid door Anne Kwak, die bezig is met een promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek vindt plaats op het terrein van de Twentse Golfclub in Ambt Delden.

Rondom de verschillende speelvelden van de Golfclub zijn de laatste jaren al vele nestkasten voor spreeuwen opgehangen en worden dit jaar nog eens 50 extra nestkasten opgehangen gezien de voordelen die spreeuwen hebben voor het onderhoud van de grasmat. Zowel in 2015 als in 2016 werd er in de opgehangen nestkasten al volop gebroed door spreeuwen en bevolkten ontelbare spreeuwen de grasmatten van de verschillende speelvelden van de Golfclub op zoek naar de larven van kevers en langpootmuggen, die de grasmat lelijk kunnen toetakelen. De larven en kevers zitten vlak onder de grasmat en de spreeuwen kunnen hier met hun scherpe snavels makkelijk bij.

De greenkeeper van de golfclub bemerkte na drie jaar een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van de grasmatten van de greens sinds de spreeuwen daar broeden en massaal foerageren op de nabij gelegen grasmatten van de greens. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen is hierdoor wezenlijk verminderd