Eind oktober organiseerden de gezamenlijke partners van ‘Natuur voor Elkaar’ een aantal excursies binnen het project ‘Condities voor soorten op orde’ Onder deze noemer werden meerdere projecten in Overijssel bezocht, waaronder ‘Ruimte voor de kerkuil’. Een project van en uitgevoerd door de Stichting Hofvogels in samenwerking met onder andere de Provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente en Landschap Overijssel.

Ruimte voor de kerkuil’ heeft tot doel om binnen een periode van vier jaar 35 erven in de Hof van Twente meer natuurvriendelijk in te richten en te werken aan uitbreiding van de populatie kerkuilen en andere meeliften doelsoorten. Hiervoor ontving de Stichting eind 2018 een riante subsidie om geïnteresseerde erfbewoners te ondersteunen met een gratis erfinrichtingsplan en een startsubsidie van circa € 750.- ten behoeve van de aanschafkosten van plantmateriaal.

Aan de excursie nam een gemêleerd gezelschap deel, waaronder vertegenwoordigers van de provincie, Landschap Overijssel, MarkeLokaal en lokale raadsleden, en andere geïnteresseerden. Na ontvangst bij HEBO kozijnen in Hengevelde door de voorzitter van de Stichting Hofvogels, werd middels een korte power presentatie inzicht verschaft in de voortgang van het project. De regeling is populair bleek uit het aantal erfdeelnemers. De teller staat na één jaar reeds op meer dan 40 deelnemende erven. Na eerst te hebben geïnvesteerd in individuele erven, verschuift de aandacht momenteel meer en meer naar een meer clustergerichte aanpak van aan elkaar grenzende erven. Hierdoor worden investeringen in het tussenliggende landschap mogelijk en stijgt het effect op de biodiversiteit.

 

 

 

 

Na het formele deel werden twee erven bezocht, waaronder een reeds ingericht erf en een erf dat op de nominatie staat om ingericht te gaan worden. Op het 1e erf in Markvelde werden partijen ontvangen door de erfbewoners. Zij kochten het erf circa vier jaar geleden en richten het toen overwoekerde en verwaarloosde erf op advies en met behulp van beschikbare subsidies natuurvriendelijk in tot een voorbeeld erf, met een kikkerpoel, fruitgaard, bosschages van bosplantsoen en hagen om een groentetuin. . Het 2e erf dat werd bezocht dient nog in zijn geheel ingericht te worden met als blikvanger een grote nog aan te leggen kikkerpoel, fruitgaard en natuurweide. Met de keuze van dit erf wordt gepoogd een voor de kerkuil geschikte biotoop voor de kerkuil te creëren aan de randen van Hengevelde. In dit gebied wordt met meerdere erfbewoners gewerkt aan een geschikte biotoop voor de kerkuil en allerhande andere inlandse broedvogels.

 

 

 

 

 

 

Op dit moment worden op circa 40 erven in de Hof van Twente maatregelen uitgevoerd voor erfvogels, met de Kerkuil als doelsoort. Voedselaanbod en schuilmogelijkheden voor muizen en erfvogels zijn verbeterd door het aanleggen van bloemrijke stroken en het aanplanten van erfbeplanting. Hiermee is het prooiaanbod vergroot voor de Kerkuil. Door het plaatsen van nestkasten is er meer broedgelegenheid voor de uilen ontstaan. Gezien de populariteit van de aanpak werd onlangs een nieuwe subsidieaanvraag ingediend om de toenemende vraag te honoreren.