De Stichting Hessenheemfonds Markelo honoreerde onlangs een door de Stichting Hofvogels gedane aanvraag voor een financiële bijdrage met een bedrag van € 250.-. 

Hofvogels verzocht deze Markelose Stichting om een toekomstig initiatief van de Stichting Hofvogels financieel te willen ondersteunen. De Stichting wil met de bijdrage een van een camerasysteem voorziene uilenkast plaatsen in het Markelose in het kader van het vierjarig Adoptieplan voor de Steenuil. Een van de pijlers van dit adoptieplan is het scholenproject, waarbij basisscholen uit de Hof van Twente met een leskist en bijgevoegde lesbrief workshops kunnen organiseren voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Het plaatsen van een dergelijke uilenkast is daarbij een aanvullende activiteit die past in dit educatieve onderdeel van het adoptieplan.

In Hof voor de Steenuil werken de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo en de scholen samen om in het belang van de natuur, landschap en biodiversiteit de steenuil weer meer prominent terug te brengen in ons landschap. Zie voor verdere informatie www.hofvogels.nl