Dit voorjaar waren er in een verschillende controlegebieden twijfels, of de uitgezette nestkasten voor steenuilen wel bezet waren. Veel van de bestaande nestkasten werden daar eind vorig jaar in het kader van onderhoud vervangen door nieuwe en marterveilige kasten. Het was dan ook maar de vraag of de steenuilen de nieuwe nestkasten hadden geaccepteerd en aan het broeden waren geslagen.

De vrees bleek gegrond. Het aantal broedparen bleek begin 2017 praktisch nihil en de steenuilen hadden de nieuwe nestkasten veelal links laten liggen. Schijnbaar zijn steenuilen erg gehecht aan een éénmaal gekozen nestkast, ongeacht de staat van onderhoud. Vervangen van een nestkast is dan ook lastig, maar soms ontkom je er niet aan. Er zijn enkele regels die meer garantie bieden:

  • VERVANG een nestkast het liefst ruimschoots na de broedperiode en ruim voor de tijd dat het broedseizoen beging;
  • VERWIJDER bij het plaatsen van een nieuwe nestkast nooit direct de oude nestkast;
  • GEEF de steenuil de kans om te wennen aan de nieuwe kast;
  • STOP in de nieuw geplaatste nestkast ruim het afvalmateriaal uit de oude nestkast;
  • CONTROLEER daarna meerdere malen of de kast wordt gebruikt;
  • VIND je in de nieuwe kast ruiveertjes of braakballen, dan kun je de oude kast weghalen.