ZateDSC_6354rdag 21 januari 2017 verzamelden zich een twintigtal enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Hofvogels op het erf van de familie Zwienenberg in Markelo voor het tweede (praktische) deel van de workshop ‘Steenuil vriendelijk inrichten erf”

De workshop werd gegeven door Martin Degen van het Landschap Overijssel en is een onderdeel van het Adoptieplan voor de Steenuil van de gemeente Hof van Twente. Na de theorieavond van 11 januari jl was het nu zaak om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Op het erf van de familie Zwienenberg broedt al jaren met succes een steenuilenpaar. Dit succes is mede toe te schrijven aan de bewuste wijze waarop de familie het erf heeft ingericht en beheert. Zij hebben hun paardenboerderij bijvoorbeeld voorzien van hagen en hoogstam fruitbomen en ook is er plaats voor enkele rommelhoekjes, waar de steenuilen veelal voldoende muizen en insecten aantreffen. Daarnaast promoot de familie het inrichten en gebruik van boerenerven op de traditionele Twentse manier, inclusief het houden van bijvoorbeeld paarden en schapen, hetgeen weer goed is voor de biodiversiteit in het algemeen en de steenuil in het bijzonder.

Vervolgens werd het erf van de familie van de Kieboom bezocht, waar inmiddels een nieuwe woning was gerealiseerd. De oude boerderij en enkele schuren worden of zijn inmiddels gesloopt en het erf dient nog ingericht te worden. De wensen van de bewoners sluiten aan bij een steenuilvriendelijk erf, waar bijvoorbeeld plaats is voor knot- en fruitbomen, een DSC_6360groentetuin, houtwallen en composthoop. De vrijwilligers werden vervolgens in 4 afzonderlijke groepen verdeeld en kregen de opdracht een zogenaamd steenuilvriendelijk erfinrichtingsplan op te stellen en toe te lichten. De meeste wensen van de familie kwamen uiteindelijk wel terug in de plannen van de 4 groepen, waarbij ook nog een kikkerpoel en bijenstal als optie werd genoemd.

De concepten zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt door Martin Degen van Landschap Overijssel en vrijwilligers de Stichting Hofvogels en vervolgens tijdens de voorjaarsvergadering van de Stichting Hofvogels in aanwezigheid van de bewoners worden gepresenteerd en besproken. Ook zal worden bekeken in hoeverre het uiteindelijke concept kan worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels in de toekomst andere erfbewoners adviseren en helpen bij het opstellen en realiseren van erfinrichtingsplannen om daarmee het typisch Twentse landschap te behouden en de biodiversiteit en de steenuilenstand te verbeteren.